درباره ما

درباره تیم

هانیه قربانی

هانیه قربانی

کارشناس طراحی و توسعه وب

اطلاعات بیشتر
امیر هادی گنبری

امیر هادی گنبری

کارشناس توسعه اپلیکیشن موبایل

اطلاعات بیشتر
امیررضا محمدی

امیررضا محمدی

کارشناس توسعه نرم افزار های سازمانی

اطلاعات بیشتر
هادی تدین

هادی تدین

کارشناس طراحی و توسعه سیستم های نهفته

اطلاعات بیشتر